Back

Рециклиране

процес, при който отпадъците се преработват така, че да се произведе суровина, която да бъде използвана за производство на нови продукти.