Back

Ресурсноефективна икокомика

икономика, основана на действия/мерки/решения, които като ефект водят до по-усточйиво използване на ресурсите.