Back

Устойчивo икономическо развитие

икономическо развитие, водено от стремежа да се задоволят нуждите на хората при запазване на природните ресурси и околната среда за следващите поколения.