Back

Линеен икономически модел

описва модел на икономическо развитие, при който растежът се основава на неконтролируемо използване на неизчерпаеми суровини. Включва няколко етапа – добив на суровини, производство, потребление и обезвреждане на продуктите в края на техния жизнен цикъл или накратко казано “вземи – направи – използвай – изхвърли”.