Back

Чисти технологии

Всеки процес, продукт или услуга, който намалява отрицателното въздействие върху околната среда чрез значителни подобрения на енергийната ефективност, устойчивото използване на ресурсите или дейности по опазване на околната среда.