Back

Промишлена симбиоза

сътрудничество между предприятия, при което отпадъците от едно производство се явяват суровина за друго.