Back

Жизнен цикъл на продукта

включва всички етапи от създаването и експлоатацията на един продукт – дизайн, производство, потребление, управление на отпадъците и повторно третиране на вторичните материали.