Back

Връщания в мащаба

Промени в изходите от пропорционална промяна на входовете. Възвръщаемостта в мащаба може да бъде постоянна (ако изходите се променят със същата пропорция), увеличава се (ако изходите се увеличават с повече от същата пропорция) или намалява (ако изходите се увеличават с по-малко от същото съотношение).