Back

Откроени предпочитания

Метод за оценка на опции за възможна стойност или за определяне на полезност (потребителски предпочитания) въз основа на наблюдението на потребителското поведение.