Back

Обхват на толерантност

обхватът на даден параметър, в рамките на който даден организъм може да функционира (напр. Диапазон на температурния толеранс).