Back

Социални разходи и ползи

Разходи и ползи от гледна точка на обществото като цяло. Те се различават от частните разходи и ползите от това, че са по-приобщаващи (отчитат се всички разходи и ползи, понесени от даден член на обществото), а се оценяват по-скоро на цена на социалните възможности, отколкото на пазарните цени, когато те се различават. Понякога наричани “икономически” разходи и ползи.