Back

Обществен избор

колективни решения, основани на индивидуални предпочитания.