Back

Социално-екологична система

Екосистемата, управлението на тази екосистема от участници и организации и правилата, социалните норми и конвенциите, които стоят в основата на това управление.