Back

Разнообразие на видовете

Биоразнообразие на видово равнище, което често съчетава аспектите на видовото богатство, относителното им изобилие и несъответствието им.