Back

Праг

Точка или ниво, при което се появяват нови свойства в екологична, икономическа или друга система, обезсилващи прогнози въз основа на математически взаимоотношения, които се прилагат на по-ниски нива. Например видовото разнообразие на ландшафта може постоянно да намалява с нарастващата деградация на местообитанието до определена точка, след което да пада рязко след достигане на критичен праг на разграждане. Човешкото поведение, особено на групови нива, понякога показва прагови ефекти. Праговете, при които възникват необратими промени, са особено загрижени за вземащите решения.