Back

Обща икономическа стойност

Стойността, получена от различните съставки на утилитарна стойност, включително стойността за директна употреба, стойността на косвената употреба, стойността на опцията, стойността на квазипорта и стойността на съществуването.