Back

Търговски сделки

избор на мениджмънт, който умишлено или по друг начин променя вида, мащаба и относителната комбинация от услуги, предоставяни от екосистемите.