Back

Размяна на екосистемни услуги

начинът, по който една екосистемна услуга се отнася или отговаря на промяна в друга екосистемна услуга.