Back

Метод на пътните разходи

Отчетеният метод за оценка на предпочитанията, който отразява стойността на промяната в качеството или количеството на място за отдих (например, в резултат на промени в биологичното разнообразие) от оценката на търсената функция за посещение на обекта.