Back

Неустойчиво използване

Използване на екосистемите по начин, който е от полза за настоящите поколения, но има отрицателно въздействие върху потенциала за посрещане на нуждите и стремежите на бъдещите поколения.