Back

Устойчивост

Способността на екосистемата да се възстанови от смущения без човешка намеса.