Back

Разходи за подмяна

Разходите, направени при заместването на екосистемните услуги с изкуствени технологии.