Back

Регулаторни услуги

Ползите, получени от регулирането на екосистемните процеси, включително например регулирането на климата, водите и някои човешки заболявания.