Back

Обществени блага

стока или услуга, при която ползата, получена от която и да е от страните, не намалява наличието на ползите за другите и когато достъпът до стоката не може да бъде ограничен.