Back

Съпротивление

Способността на екосистемата да издържи или толерира смущения и да остане в определени гранични условия или държави без човешка намеса.