Back

Устойчиво развитие

Развитие, което отговаря на нуждите на настоящето поколение, без да излага на риск възможността на бъдещите поколения да задоволят техните нужди.