Back

Фискална консолидация

Процес, при който фискалното здраве на правителството се подобрява и се характеризира с намаляване на бюджетния дефицит.