Back

Фотоволтаичен панел

Панел, част от фотоволтаична система, чрез които слънчевата енергия се преобразува в електрическа.