Back

Хабитат

Естествената околна среда, в която живеят индивиди от конкретен вид или популация.