Back

Тръстикови легла

Отворена филтърна система, засадена с макрофити (тръстики)