Back

Сурова вода

водата, която за първи път се използва в технологичен процес