Back

Стойност на пряката употреба

Ползите, получени от услугите, предоставяни от екосистемата, които се използват пряко от икономически агент. Те включват употребяващи употреби (напр. Прибиране на реколтата) и неконсумирани употреби (напр. Наслада на живописна красота). Агентите често присъстват физически в екосистемата, за да получат пряка полза за тях.