Back

Услуги на културните екосистеми

нематериалните ползи, които хората получават от екосистемите чрез духовно обогатяване, когнитивно развитие, размисъл, отдих и естетически опит, включително системи за знания, социални отношения и естетически ценности.