Back

Сажди

Въглеродни прахови частици, които поглъщат светлината.