Back

Ретрофитинг

Приложението на нови технологии или функции към стари системи. Използва се, например, за модернизиране на стари автомобили за градския транспорт чрез смяна на горивната им база.