Back

Рафинерия

Постройка, оборудване или завод, където специфични продукти биват пречиствани или преработвани.