Back

Ресурсна ефективност

Ресурсна ефективност е използването на невъзбновимите ресурси на Земята по устойчив начин, като същевременно се минимизират въздействията върху околната среда.