Back

Преработваща промишленост

Преработката на суровини в междинни или крайни продукти.