Back

Кръгова икономика

Регенеративна система, в която намаляването на ресурсите и отпадъците, емисиите и загубата на енергия се свеждат до минимум чрез ограничаване на количеството отпадъци и прекомерната употреба на ресурси, като превръща стоките след тяхната употреба в ресурси за други чрез повторна употреба, вторично производство, рециклиране, намаляване на отпадъчните материали и други практики.