Back

Коксова пещ

Пещ, в която се произвежда кокс (вещество, съдържащо ~70% въглерод, остатък при производството на каменовъглен газ). Добивът на кокс в коксовите пещи е в резултат от обработването на въглища при по-ниска температура.