Back

Микрометър

Единица за дължина, равна на една милионна част от метъра.