Back

Интегриране в социалната система

обхваща: включване проблемите на водата в управлението на националната икономика; осигуряване на координация между секторите; парньорства между публичния и частния сектор; включване на всички заинтересовани в процеса на вземане на решения.