Back

Икономическо поведение

начинът, по който икономическите агенти разкриват предпочитанията си чрез икономическа дейност.