Back

Екологична стойност

Непарична оценка на целостта, здравето или устойчивостта на екосистемите, всички от които са важни показатели за определяне на критичните прагове и минималните изисквания за предоставяне на екосистемни услуги.