Back

Екологичен праг на необратимост

Степен на увреждане на екосистемата, който, когато бъде надминат, е твърде тежък, за да позволи възстановяването на тази екосистема до нейното предишно непокътнато състояние без човешка намеса.