Back

Екологичен праг

Точката, в която условията на екосистемата водят до промяна в нова държава.