Back

Екологична производствена функция

Връзка между вложените в околната среда и продуктите на стоките и услугите.