Back

Екологична инфраструктура

Всяка област, която предоставя услуги като сладководни, микроклиматични регулации, отдих и т.н., до голямо население, обикновено в градовете. Това понякога се нарича зелена инфраструктура.