Back

Екологичен отпечатък

Индекс на площта на производствените земи и водните екосистеми, необходими за производството на използваните ресурси и за асимилиране на отпадъците, произведени от определена популация при определен жизнен стандарт на живот, където и да е земя, която може да бъде разположена.