Back

Динамично равновесие

Екосистемно състояние, в което динамичните процеси на растителна и животинска популация водят до стабилна система.